אבנר אקרמן

יו"ר איגוד מהנדסי ערים, מהנדס העיר נתניה