אדר' אילון ברנהרד

אדריכל מחוז ירושלים משרד הבינוי והשיכון