פרופ' אדר' אירית צרף נתניהו

ראשת המחלקה לאדריכלות במרכז האקדמי לעצוב ויצו חיפה