אורנה רביב

מהנדסת, סגנית בכירה לר' אגף ההנדסה והבינוי, משרד הביטחון