ענת ברשקובסקי

מנהלת מחלקת תכנון ורישוי, שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ