פרופ' ראסם חמאיסי

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה, אונ׳ חיפה